وضعیت محافظت شده موقت (TPS)


وضعیت حفاظت شده موقت (TPS) یک وضعیت مهاجرتی موقت است که به افرادی اعطا می شود که به دلیل درگیری مسلحانه مداوم، بلایای زیست محیطی یا سایر شرایط فوق العاده و موقت قادر به بازگشت ایمن به کشور خود نیستند. TPS امداد موقت از اخراج و مجوز کار را برای افراد واجد شرایط فراهم می کند.

برای واجد شرایط بودن برای TPS، یک فرد باید تبعه کشوری باشد که توسط دولت ایالات متحده برای TPS تعیین شده است و باید از تاریخ تعیین شده TPS برای کشور خود به طور مداوم در ایالات متحده حضور داشته باشد. افراد همچنین باید سایر معیارهای واجد شرایط بودن را داشته باشند، مانند نداشتن سابقه کیفری که آنها را واجد شرایط TPS نمی کند.

TPS معمولاً برای یک دوره 6 تا 18 ماهه اعطا می شود، اما در صورت تداوم شرایطی که منجر به تعیین TPS شده است، ممکن است تمدید شود. TPS مسیری برای اقامت دائم یا شهروندی ارائه نمی دهد، اما به افراد اجازه می دهد تا در طول مدت تعیین TPS خود به طور قانونی در ایالات متحده زندگی و کار کنند.

مهم است که توجه داشته باشید که TPS در معرض تغییر است و شرایط واجد شرایط بودن و فرآیند درخواست ممکن است بسته به شرایط فرد و وضعیت فعلی برنامه متفاوت باشد. توصیه می شود برای راهنمایی و مشاوره با یک وکیل مهاجرت یا متخصص حقوقی واجد شرایط مشورت کنید.