Card image cap
پناهندگی

پناهندگی نوعی حمایت است که در دسترس افرادی است که…

بیشتر...
Card image cap
برای پیوستن به پناهندگان و پناهندگان دنبال کنید

پیگیری برای عضویت فرآیندی است که طی آن یک پناهنده…

بیشتر...
Card image cap
وضعیت محافظت شده موقت (TPS)

وضعیت حفاظت شده موقت (TPS) یک وضعیت مهاجرتی موقت است…

بیشتر...
Card image cap
ویزای مهاجرتی ویژه (SIV)

ویزای مهاجرتی ویژه (SIV) نوعی ویزا است که برای افرادی…

بیشتر...
Card image cap
وضعیت ویژه نوجوانان مهاجر

وضعیت ویژه نوجوانان مهاجر (SIJS) نوعی کمک مهاجرتی است که…

بیشتر...
Card image cap
مهاجرت مبتنی بر خانواده

مهاجرت مبتنی بر خانواده مقوله ای از مهاجرت به ایالات…

بیشتر...
Card image cap
درخواست گرین کارت

فرآیند درخواست برای گرین کارت، که به عنوان کارت اقامت…

بیشتر...
Card image cap
تابعیت یا تابعیت

تابعیت فرآیندی است که طی آن یک شهروند غیر آمریکایی…

بیشتر...
Card image cap
سند مجوز کار (EAD)

سند مجوز کار (EAD) که به عنوان سند مجوز اشتغال…

بیشتر...
Card image cap
سند سفر

سند مسافرتی سندی است که توسط دولت صادر می شود…

بیشتر...
Card image cap
مقیم دائم قانونی (LPR) یا گرین کارت

مقیم دائم قانونی (LPR) که به عنوان دارنده گرین کارت…

بیشتر...
Card image cap
دعوای مانداموس برای درخواست های تاخیری برای مزایای مهاجرت

دعوای مانداموس یک اقدام حقوقی است که می تواند برای…

بیشتر...