آصف احسان


شرکت خدمات حقوقی مهاجرتی احسان بخاطر کمک به کسانی ایجاد شده که بخاطر مشکلات زبانی و مالی  نمی توانند از درخواست های مهاجرتی خود در نزد اداره خدمات شهروندی و مهاجرتی امریکا و یا نزد محکمه مهاجرتی بصورت درست دفاغ کنند..

در حالی که جمعیت ایالات متحده به طور فزاینده ای متنوع تر می شود، متأسفانه حرفه وکالت نتوانسته است با این نرخ فزاینده تنوع فرهنگی، قومی و مذهبی همگام شود. این امر، در میان چیزهای دیگر، منجر به این شده است که بخش بزرگی از جامعه نتوانند وکلای را پیدا کنند که بدون کمک مترجم با آنها هم کلام شوند..

شرکت خدمات حقوقی مهاجرتی احسان با داشتن وکلا و کارمندانی که در افغانستان تولد و بزرگ شده اند می تواند مشکلات موکلین که بیشتر شان شهروندان افغانستان اند را بصورت بهتر درک کنند و آنها را بصورت بهتر و خوب تر کمک کند تا آینده ي بهتری برای خود و خانواده خود بسازند.

مهمتر از آن اینکه آقای احسان که در یکی از چالش‌برانگیزترین دوره‌های افغانستان – جنگ علیه اتحاد جماهیر شوروی و متعاقب آن جنگ داخلی و حکومت طالبان (طالبان 01) در افغانستان متولد و بزرگ شده است، با مشکلات مردمی که از نا امنی و بی ثباتی فرار می کنند بصورت کامل آشنا است.

آقای احسان اولین مدرک حقوق خود را از دانشگاه کابل گرفت. همراه با تجربه و تخصص حقوقی آمریکایی خود، آقای احسان می تواند بهتر از هر وکیل دیگر شما را کمک کند.