تابعیت


تابعیت فرآیندی است که طی آن یک شهروند غیر آمریکایی شهروند ایالات متحده می شود. برای تبدیل شدن به یک شهروند ایالات متحده، یک فرد باید شرایط واجد شرایط بودن خاصی را داشته باشد و یک فرآیند درخواست شامل مصاحبه، آزمون زبان انگلیسی و مدنی و بررسی سوابق را طی کند.

برای واجد شرایط بودن برای تابعیت، یک فرد باید دارای اقامت دائم قانونی (گرین کارت) برای مدت معینی باشد، معمولاً پنج سال (یا سه سال اگر با یک شهروند ایالات متحده ازدواج کرده باشد). آنها همچنین باید شرایط دیگری مانند توانایی صحبت کردن، خواندن و نوشتن انگلیسی و داشتن دانش اولیه از تاریخ و دولت ایالات متحده را داشته باشند.

در طول فرآیند تابعیت، یک فرد باید فرم N-400، درخواست تابعیت را تکمیل و ارسال کند و در یک قرار ملاقات بیومتریک برای ارائه اثر انگشت و یک عکس شرکت کند. آنها همچنین در مصاحبه ای با یک افسر USCIS شرکت خواهند کرد که در طی آن از آنها سؤالاتی در مورد درخواست و سابقه آنها پرسیده می شود. آنها همچنین باید در آزمون زبان انگلیسی و مدنی قبول شوند.

اگر درخواست تابعیت فرد مورد تایید قرار گیرد، در مراسمی شرکت خواهند کرد که در آن سوگند وفاداری به ایالات متحده می خورند و گواهی تابعیت خود را که اثبات تابعیت ایالات متحده است، دریافت می کنند.

شهروندان ایالات متحده دارای حقوق و امتیازات زیادی هستند، از جمله حق رای در انتخابات فدرال، توانایی حمایت از اعضای خانواده برای مهاجرت، و توانایی سفر با پاسپورت ایالات متحده. آنها همچنین وظایف خاصی دارند، مانند پرداخت مالیات و عضویت در هیئت منصفه در صورت درخواست.

توجه به این نکته ضروری است که همه شهروندان غیر آمریکایی واجد شرایط پذیرش تابعیت نیستند و فرآیند اخذ تابعیت می تواند پیچیده و زمان بر باشد. افرادی که علاقه مند به شهروندی ایالات متحده هستند باید با یک وکیل مهاجرت یا یک متخصص حقوقی واجد شرایط برای راهنمایی و مشاوره مشورت کنند.