Card image cap
پناهندگی

پناهندگی نوعی حمایت است که در دسترس افرادی است که…

بیشتر...
Card image cap
پیوستن با اعضای خانواده بعد از دریافت پناهندگی

کسانیکه درخواست پناهندگی شان در ایالات متحده قبول شده باشند…

بیشتر...
Card image cap
وضعیت محافظت شده موقت (TPS)

Temporary Protected Status (TPS) is a short-term immigration status granted…

بیشتر...
Card image cap
ویزای مهاجرتی ویژه (SIV)

ویزای مهاجرتی ویژه (SIV) نوعی ویزا است که برای افرادی…

بیشتر...
Card image cap
وضعیت ویژه نوجوانان مهاجر

وضعیت ویژه نوجوانان مهاجر (SIJS) نوعی کمک مهاجرتی است که…

بیشتر...
Card image cap
مهاجرت مبتنی بر خانواده

مهاجرت مبتنی بر خانواده مقوله ای از مهاجرت به ایالات…

بیشتر...
Card image cap
درخواست گرین کارت

فرآیند درخواست برای گرین کارت، که به عنوان کارت اقامت…

بیشتر...
Card image cap
تابعیت

تابعیت فرآیندی است که طی آن یک شهروند غیر آمریکایی…

بیشتر...
Card image cap
سند مجوز کار (EAD)

سند مجوز کار (EAD) که به عنوان سند مجوز اشتغال…

بیشتر...
Card image cap
سند سفر

سند مسافرتی سندی است که توسط دولت صادر می شود…

بیشتر...
Card image cap
دعوای حقوقی علیه حکومت ایالت متحده بخاطر قضایایی تاخیر افتاده

دعوای مانداموس یک اقدام حقوقی است که می تواند برای…

بیشتر...
Card image cap
نمایندگی حقوقی در دادگاه مهاجرت

دفاع از اخراج، همچنین به عنوان دفاع از اخراج شناخته…

بیشتر...